آیاخدابرای بنده اش کافی نیست؟!

خدایا! کار ،کارتوست.دعا

این ماه رمضان عجیب آدم را وسوسه می کند برای توبه کردن و برگشتن و ب  راه آمدن.حسابش را بکنید،خدا درخانه اش را کاملا باز کرده باشد،خودش ب عنوان میزبان ، آستانه در ایستاده باشد هر لحظه فرمان دهد و خواهش کند ک بیایید ، بیایید ، بندگان من ، بیایید ب سوی من و تصریح کند ک :

« هرک در این ماه ب خانه ی من بیایید، من از گذشته هایش می گذرم ، پیشینه اش را پاک میکنم و ب قدر ظرف و ظرفیت او ، تحفه هایی ب او می دهم ک نه تا ضیافت سال آینده ،ک تا ابد دستش پیش کسی باز و دراز نشود.»

اینک چیزی نیست ! من ک از همه آلوده تر و گناهکارترم ، بیشتر دلم می تپد برای اینک در این چشمه ی انابت و اجابت شستشو کنم. ب خصوص رمضان - این ماه مبارک و کریم - ک باغ گلدسته لیلة القدر است و خدا این گل را تنها در این ماه قرار داده.

همین چند روز پیش بود ک درگیر درس و امتحان و... بودیم ، اما اکنون درگیر دعا و روزه و سجده و ذکر وگریه و انابه و کتابخوانی تابستانی هستید !

خداوند این ذهن ها و دل ها را ک اینقدر مانوس با کتاب است نورانی تر کند. خداوند از دستهای آشنا ب دعاتان ، جوانه استجابت برویاند .خداوند این سرهای آشنا ب سجده را با بالهای ملائک خویش متبرک گرداند. خدا چقدر شما را دوست دارد، خدا چقدر ب چشم هایتان عشق می ورزد و چقدر ب دلهای لطیف و نازکتان مباهات می کند. خداوند ب همه ی ما ایمانی استوار و ارداه ای  مستحکم عنایت کند.

فرشته ای چند روز پیش در محفل ملائک چند تن از شما را باغبطه ای توصیف ناپذیر نشان می داد : «اینها فرشته تر از مایند، بی خود نیست مقرب ترند، نگاه کن ، گناه می توانند بکنند و نمی کنند! » ودیگری می گفت :«خدا ک می گوید: خلیفه من برروی زمین، یعنی همین! »

... و فرشتگان از همان ابتدا خلقت آدم تا کنون و الی ابد میان آسمان و زمین در رفت و آمدند تا راز این تقریب را دریابند. رازی ک هر صبح باسجاده های شما گشوده می شود و با عزم و اراده ی شما معنا می گردد. خداوند دلهایتان را آسمانی تر کند و نگاهتان را بارانی تر و دستهایتان را ب عرش اجابت ، نزدیکتر کند.ان شاءالله

ب هر حال بیایید روی گشاده ی میزبان را قدر بدانیم و برای سرنوشت دنیا و آخرتمان طرحی نو دراندازیم ... التماس دعا

یاعلی

نگارش در تاريخ چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲ توسط دانش جــــــو |

اسلایدر